CE ESTE INSOLVENTA ?


Insolvenţa este acea stare a patrimoniului unei societăţi care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor scadente
.
Astfel spus, atunci când debitorul nu mai are sume “cash” cu care să poată plăti datoria ajunsă la scadenţă, el se află în stare de insolvenţă.
Această stare nu înseamnă că în patrimoniul societăţii nu se află active sau bunuri ce pot fi valorificate pentru stingerea datoriei.

De multe ori, starea de insolvenţă este confundată cu starea de faliment. Pentru a se înţelege mai bine diferenţa dintre cele două noţiuni faliment - insolvenţă care pentru cei mai mulţi dintre neprofesioniştii dreptului par a fi sinonime trebuie reţinute următoarele:


Un debitor ajuns în stare de insolvenţă are posibilitatea, dacă întruneşte anumite condiţii expres prevăzute de lege, să intre într-o fază de reorganizare a activităţii, pe baza unui plan aprobat de creditori şi confirmat de judecătorul sindic.
Dacă activitatea astfel reorganizată este profitabilă şi permite plata tuturor creanţelor , conform termenelor şi condiţiilor stabilite în plan, atunci debitoarea iese din starea de insolvenţă, îşi menţine personalitatea juridică, urmand sa işi desfăşoare activitatea în continuare fără intervenţia administratorului judiciar sau a judecătorului sindic.

Dacă activitatea reorganizată nu respectă planul
atunci debitoarea iese din faza de reorganizare şi intră în faliment. În acest moment activitatea debitoarei trece sub comanda lichidatorului judiciar, care va proceda la evaluarea bunurilor şi valorificarea lor  urmând a plăti creanţele din sumele astfel încasate.


După finalizarea procedurii de valorificare a bunurilor, debitoarea va fi radiată din registrul în care este înmatriculată
, deci îşi va înceta existenţa.
Servicii asigurate de societatea civila de avocati “Tă
rniceru & Asociatii” in domeniul insolventei:

-consultanta in domeniul insolventei societatilor comerciale in etapa procedurii de reorganizare si/sau de lichidare a societatii debitoare(lichidare voluntara sau judiciara);

-redactari si completari de cereri pentru inregistrarea drepturilor de creanta impotriva debitorilor;


-redactari si completari de cereri pentru deschiderea procedurii de faliment sau de reorganizare judiciară;


-asistenţă juridică şi reprezentare
în procedura de insolvenţă, atât pentru creditori, cât şi pentru debitori;


-întocmirea actelor necesare declanşării procedurii de atragere a răspunderii
pentru faptele frauduloase ale organelor de conducere ale societatii debitoare;

-reprezentarea clientului pe parcursul intrunirii creditorilor, în adunarea sau în comitetul creditorilor etc.

 
editat de
av. Lenuta Tarniceru

"Tarniceru & Asociatii"
300078 Timisoara
Vasile Alecsandri 3, ap.3
tel./fax: 0356/441.980
mobile:0040/723.374.704
0040/724.478.606
mail: office@sca-tarniceru.ro

http://www.sca-tarniceru.ro


 

Servicii in prim plan

Abonamente de consultanta juridica permanenta