DIVORTUL-LA JUDECATORIE, NOTAR SAU PRIMARIE ?

Divortul prin acord

In baza noii legi 202/2010, divortul prin acord se poate realiza atat la instanta de judecata, cat si la notarul public sau in fata ofiterului de stare civila de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor.

1. Divortul la instanta de judecata  -se poate efectua prin acord cand sotii se inteleg cu privire la desfacerea casatoriei, indifent de timpul trecut de la incheierea casatoriei si indiferent daca au sau nu copii minori din casatorie. Taxa de timbru este de 39 de lei. Divortul prin instanta, in cazul acordului, se poate finaliza la primul termen de judecata. In procesul de divort, sotii nu sunt obligati sa fie asistati de avocati. Prezenta celor doi soti este obligatorie atat la depunerea dosarului la instanta cat si la termenul de judecata.
Si cei aflati in strainatate pot desfasura un divort prin acord. Ei pot da o imputernicire in acest sens unui avocat din tara care sa ii reprezinte in fata instantei de judecata, in anumite conditii exprese, fara ca prezenta lor sa mai fie necesara in Romania.

2. Divortul in fata ofiterului de stare civila - se poate efectua cand:

- sotii se inteleg cu privire la desfacerea casatoriei;
- nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati;
- cei doi soti  se inteleg cu privire la numele purtat dupa divort;
- nu exista si alte cereri accesorii cererii de divort.

Realizarea divortului direct la Starea civila este o solutie ce teoretic nu implica alte costuri decat taxele legale, dar poate aduce cetateanul in contact direct cu birocratia, cozile, termenele de asteptare aferente. Ca si taxe (costuri), poate fi o solutie comparabila cu cea efectuata prin instanta.

Prin Hotarârea nr. 64/2011, s-a aprobat Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor în materie de stare civila, publicata în Monitorul Oficial nr. 151 din 02.03.2011. În cadrul acestor norme, se detaliaza prevederile introduse prin Legea nr. 202/2010 privitoare la divortul constatat de ofiterul starii civile.

Procedura

Cererea de divort pe cale administrativa se face în scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, în fata ofiterului de stare civila delegat de la primaria care are în pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor.
Fiecare dintre soti declara pe propria raspundere ca:
- este de acord cu desfacerea casatoriei;
- nu are copii minori cu celalalt sot, nascuti din casatorie sau adoptati împreuna cu acesta;
- nu este pus sub interdictie;
- nu a mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei.
În cererea de divort sotii declara pe propria raspundere:
- adresa ultimei locuinte comune;
- numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia urmeaza sa îl poarte dupa desfacerea casatoriei.
La depunerea cererii de divort, ofiterul de stare civila delegat solicita sotilor urmatoarele documente:
- certificatele de nastere si casatorie ale sotilor, în original si în copie;
- documentele cu care se face dovada identitatii, în original si copie.
Aceste documente trebuie însotite si de o declaratie data în fata ofiterului de stare civila, în situatia în care ultima locuinta comuna declarata nu este aceeasi cu domiciliul sau resedinta ambilor soti înscrisa în actele de identitate.

Normele stabilesc si situatia în care divortul este solicitat de cetateni straini. Astfel, în cazul cetatenilor straini, certificatele de nastere trebuie sa îndeplineasca cerintele de legalitate prevazute în conventiile internationale si tratatele încheiate între România si statele ai caror cetateni sunt. În cazul persoanelor care nu cunosc limba româna, depunerea cererii de divort se face în prezenta unui traducator autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

Termenul de divort - Ofiterul de stare civila delegat înregistreaza cererea de divort în ziua în care a fost primita si acorda sotilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.Astfel, la expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiterul de stare civila delegat verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, în acest sens, consimtamântul lor este liber si neviciat, solicitând sotilor o declaratie în acest sens.
În situatia în care ambii soti sau numai unul dintre acestia înteleg/ întelege sa renunte la divort, completeaza o declaratie în care arata ca renunta la aceasta cerere.
Daca sotii nu se prezinta împreuna, la expirarea termenului de 30 de zile, dosarul de divort se claseaza, prin întocmirea unui referat.

Admiterea cererii de divort - Daca sunt întrunite conditiile, ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si elibereaza certificatul de divort, care va fi înmânat fostilor soti într-un termen maxim de 5 zile lucratoare. Data eliberarii certificatului de divort constituie data la care este desfacuta casatoria.La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila delegat anuleaza cartea de identitate a fostului sot care îsi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului în care se afla înscrisa perioada de valabilitate.
Certificatul de divort se întocmeste în 3 exemplare originale, din care doua se înmâneaza partilor pe baza de semnatura pe cererea de divort si în registrul de evidenta a certificatelor de divort, iar un exemplar ramâne la dosarul de divort. În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divort, ofiterul de stare civila delegat elibereaza un duplicat.

Respingerea cererii de divort - În situatia în care constata ca nu sunt întrunite conditiile prevazute de Codul familiei pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor, ofiterul de stare civila delegat întocmeste un referat, prin care propune respingerea cererii de divort si emiterea unei dispozitii de respingere de catre primar.
Dosarele de divort se arhiveaza în ordinea numerelor de înregistrare, pe ani calendaristici, si se pastreaza în arhiva de stare civila 50 de ani, dupa care se predau la Arhivele Nationale.

3. Divortul in fata notarului public - se poate efectua cand:

- sotii se inteleg cu privire la desfacerea casatoriei;
- nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati;
- cei doi soti  se inteleg cu privire la numele purtat dupa divort;
- nu exista si alte cereri accesorii cererii de divort.
Costul rezultat in aceasta situatie poate fi superior caii divortului prin ofiterul de stare civila, in cadrul cunoscut al onorariilor notariale..

Procedura

Ministerul Justitiei a elaborat procedura divortului prin notariat: Ordin nr. 81/2011 privind completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995.

Cererea de divort se face in scris si se semneaza personal de catre soti in fata notarului public competent la care se depune cererea. Competent a solutiona cererea de divort este notarul public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor.

Documentul va cuprinde:
-declaratia sotilor ca nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati;
-invoiala acestora asupra numelui de familie pe care il va purta fiecare dintre ei dupa divort.

Cererea de divort va fi insotita de fotocopii ale certificatelor de nastere ale sotilor, precum si ale actelor de identitate ale acestora. Odata cu depunerea cererii de divort, sotii vor prezenta notarului public certificatul de casatorie emis de autoritatile române in original si copie legalizata, copia legalizata urmând a fi anexata la cererea de divort.

De asemenea, noul act normativ prevede ca certificatul de casatorie in original sa ramana la notarul public, pana la eliberarea certificatului de divort.

Cererea de divort va primi si un numar de inregistrare unic la nivel national, in Registrul national de evidenta a cererilor de divort (RNECD). Sotii se vor prezenta personal in fata notarului public pentru depunerea cererii de divort, precum si ulterior, in cadrul procedurii, pentru staruinta in cererea de divort si exprimarea consimtamantului liber si neviciat de desfacere a casatoriei. In actul normativ se prevede expres ca reprezentarea sotilor in cadrul procedurii notariale a divortului este interzisa.

Termenul de  divort : Potrivit art. 38 2 din Codul familiei, sotilor li se acorda un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divort si ii informeaza despre aceasta la momentul inregistrarii cererii.“Staruinta, respectiv, lipsa de staruinta a fiecaruia dintre soti se constata in incheierea de admitere, respectiv de respingere a cererii de divort”, se prevede in Ordinul MJ nr. 81/2011.

Certificatul de divort se va intocmi in 6 exemplare originale, dintre care: un exemplar pentru fiecare dintre soti.
Odata cu eliberarea certificatului de divort, notarul public restituie sotilor certificatul de casatorie, pe care va inscrie mentiunea: «Desfacut casatoria prin certificatul de divort nr. …/…»

Dupa eliberarea certificatului de divort, notarul public va transmite un exemplar al acestuia la primaria locului in care s-a incheiat casatoria sau unde s-a transcris certificatul de casatorie eliberat intr-un alt stat, spre a se face mentiune despre divort in actul de casatorie.

Respingerea cererii de divort

Ordinul MJ nr. 81/2011 prevede posibilitatea notarului public de a emite o incheiere de respingere a cererii de divort in unul dintre urmatoarele cazuri, precum si in alte situatii in care nu sunt indeplinite, cumulativ, conditiile legale prevazute de Codul familiei pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor:

a)nu are competenta legala sa solutioneze cererea de divort;
b) unul dintre soti este pus sub interdictie;
c) unul dintre soti nu isi poate exprima consimtamantul liber si neviciat;
d) la depunerea cererii de divort nu sunt prezenti ambii soti, iar sotul prezent insista sa fie inregistrata cererea;
e) unul dintre soti refuza sa semneze cererea personal, in fata notarului public;
f) sotii refuza sa dea declaratiile prevazute de prezentul regulament;
g) sotii nu se inteleg cu privire la numele de familie care urmeaza a fi purtat dupa divort de catre fiecare dintre ei;
h) sotii nu prezinta, la depunerea cererii de divort, actul de casatorie in original;
i) sotii au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati;
j) unul dintre soti se prezinta in fata notarului public la termenul de 30 de zile acordat potrivit art. 38 2 din Codul familiei si declara ca nu mai staruie in cererea de divort;
k) unul dintre soti nu mai staruie in cererea de divort intrucat nu s-a prezentat in fata notarului public la expirarea termenului de 30 de zile acordat potrivit art. 38 2 din Codul familiei pentru a declara ca staruie in cererea de divort;
l) cererea a ramas fara obiect intrucat casatoria dintre soti a fost desfacuta de catre o alta autoritate competenta;
m) sotii se impaca;
n) sotii isi retrag cererea de divort;
o) inainte de finalizarea procedurii de divort unul dintre soti a decedat, casatoria incetand in acest mod.
Dosarul de divort se va pastra in arhiva biroului notarial.

editat  de av. Lenuta Tarniceru
Tarniceru&Asociatii
http://www.sca-tarniceru.ro

Servicii in prim plan

Abonamente de consultanta juridica permanenta