ONORARII


 

In stabilirea onorariului avocatial pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice societatea civila de avocati Tarniceru&Asociatii are la baza principiul negocierii directe dintre avocat si client.

 


Onorariile vor fi stabilite in raport de:
 - dificultatea, amploarea sau durata cazului;
 - timpul si volumul de munca necesare pentru executarea mandatului primit sau activitatii solicitate de client;
 - situatia financiara a clientului;
 - natura, noutatea si dificultatea cazului;
 - urgenta.


Cuantumul onorariilor,modalitatile si esalonarile de plata se prevad in contractul de asistenta juridica la data incheierii acestuia, inainte de inceperea asistentei si/sau reprezentarii clientului.

 

Cheltuielile aferente activitatii prestate de avocat (taxe juridice de timbru, timbru judiciar,onorariu executor judecatoresc, notar, expert, cheltuieli de transport, cazare, masa, in situatia deplasarii in afara localitatii, alte cheltuieli asemanatoare) vor fi suportate de client separat de plata  onorariului de avocat. Cheltuielile aferente vor fi justificate prin documente.


Pentru a veni in sprijnul clientilor nostri, am conceput o serie de optiuni de colaborare între care clientul poate decide în functie de necesitatile si posibilitatile sale:


1.Onorariu pe ora - acest tip de onorariu este indicat mai mult pentru consultanta juridica sau activitati avocatiale ce implica ocuparea unei perioade mai mici de timp .


2.Onorariu fix - acest tip de onorariu se adreseaza mai mult persoanelor fizice sau juridice care nu au nevoie de o colaborare permanenta cu societatea noastra, neavand nevoie de o indrumare juridica in mod regulat. Onorariul se negociaza in mod direct cu clientul, se stabileste cuantumul sau, neexistand posibilitatea ca el sa fie majorat.


3.Onorariu de succes - acest tip de onorariu consta intr-o suma fixa (care poate fi calculata ca un procent din valoarea litigiului) stabilita de comun acord de catre parti, care urmeaza a fi platita la finalul activitatii juridice numai in cazul in care solutionam favorabil cazul pentru care am fost angajati.


4.Onorariu abonament - acest tip de onorariu se adreseaza in special societatilor comerciale, care au nevoie in mod permanent de colaborarea cu o societate de avocati. Alegand acest tip de onorariu, societatea noastra le va oferi o indrumare juridica permanenta pe parcursul desfasurarii activitatii comerciale.

 

5.Combinaţii ale modalităţilor menţionate mai sus.


Pentru consultaţii juridice, în raport de obiectul acestor consultaţii şi de volumul de informaţii juridice furnizate, onorariul este variabil.

 

 

 

 

 

 Servicii in prim plan

Abonamente de consultanta juridica permanenta