ACTIVITATI FIDUCIARE


 

În executarea mandatului avocatul poate să desfăşoare urmatoarele activitati:


1.
Primirea in depozit, in numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii dupa finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidarii unui patrimoniu;


2.
Plasarea si valorificarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor financiare si a bunurilor incredintate;


3.
Administrarea
, in numele si pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor in care acestea au fost plasate;


4.
Activitati de consultanta
;


5.
Operatiuni de conservare
a substantei si valorii fondurilor financiare si bunurilor incredintate;


6.
Operatiuni de plasare a fondurilor in active mobiliare sau imobiliare, valori mobiliare si alte instrumente financiare, in conditiile legii;


7.
Administrarea si valorificarea plasamentelor efectuate prin contractarea de operatiuni materiale si efectuarea de operatiuni juridice menite sa sporeasca valoarea si lichiditatea plasamentelor;


8.
Activitati conexe
cum ar fi completarea declaratiilor de impozit si plata acestora si a celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea unor asemenea proprietati; culegerea fructelor si incasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investitiilor; mijlocirea/medierea operatiunilor financiare etc.;


9.
Orice operatiuni in numerar privind plati, incasari, efectuari de depozite bancare, compensari, rambursari impuse de natura activitatii incredintate. 

Servicii in prim plan

Abonamente de consultanta juridica permanenta