Drept civil si procesual civil

 


 


- Asistenta juridica si reprezentare in fata NOTARILOR PUBLICI, precum si in
  fata  oricaror INSTITUTII sau AUTORITATI
;

-
Asistenta juridica si reprezentare in fata EXECUTORILOR JUDECATORESTI in
  cadrul procedurilor de executare silita
;

- Consultanta juridica referitoare la CONTRACTE de :

     vanzare-cumparare;

     donatie;

     inchiriere;

     comodat;

     imprumut;

     intretinere

     renta viagera.

     schimb, etc.


- Asistenta si reprezentare la NEGOCIERI ;

- Atestarea datei, continutului actelor si identitatii partilor semnatare ale
  actelor prin aplicarea de
DATA CERTA
;

- INTERMEDIERE in vanzarea, cumpararea si inchirierea de BUNURI IMOBILE ;

- Asistenta in derularea de PROIECTE IMOBILIARE ;

- Redactare CERERI, ACTE, CONTRACTE, DECLARATII PE PROPRIA RASUNDERE, IMPUTERNICIRI, etc. ;

- Redactare CERERI DE CHEMARE IN JUDECATA, NOTIFICARI, TRANZACTII, INTAMPINARI, CERERI RECONVENTIONALE, alte cereri ;

- Asistenta si reprezentare în instanÅ£ele de judecată în ACTIUNI CIVILE, precum:

    
  
      actiuni in constatare si in anulare a actelor juridice;
      actiuni in constatarea  dobandirii  dreptului de proprietate asupra terenului aferent
      cf.legii 112/1995;
      actiuni pentru reconstituirea dreptului de proprietate cf.legii 10/2001si legii 18/1991;
      actiuni in revendicare imobiliara si mobiliara (revendicare case si terenuri, imobile
      nationalizate, notificari cf legii 247/2005,etc);
      actiuni pentru despagubiri morale si materiale oferite cf. Legii 221/2009 fostilor detinuti
      politici si deportati in URSS si Baragan;
      actiune in garantie pentru evictiune;
      rezolutiunea si rezilierea contractelor;
      actiuni in granituire;
      partaj judiciar;
      succesiuni;
      actiuni privind dreptul de servitute;
      raspundere civila delictuala si contractuala;
      actiuni in nulitatea actelor;
      actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;
      actiuni in pretentii;
      actiuni posesorii;
      mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei
      mosteniri;
      iesirea din indiviziune;
      contraventii;
      recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei;
      evacuari;
      cadastru:
      intabulare;
      radiere ipoteci;
      contestatii la executare;
      investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti,etc.


- SERVICII PROFESIONALE DE RECUPERARE a urmatoarelor CREANTE provenind din:

   
   activitatea comerciala: facturi scadente, cec-uri, bilete la ordin,etc;
      mosteniri, contracte de inchiriere, vanzare-cumparare, prestari
      servicii, etc;
      neplata unor drepturi salariale;
      imprumuturi nerestituite la termen;
      constituirea unor gajuri si ipoteci;
      neplata unor lucrari de antrepriza;
      neplata unor sume reprezentand drepturi de autor;
      neplata unor sume de bani provenind din cesionarea unor actiuni la diverse societati
      comerciale sau obligatiuni municipale;
      orice alte creante rezultand din activitatea comerciala si nu numai.

 

 

 

 

 

 

Servicii in prim plan

Abonamente de consultanta juridica permanenta