Drept notarial
-Asistenta si reprezentare în faţa notarilor publici
în vederea încheierii oricaror acte care sunt de competenta notarilor publici, precum:

            
             -acte care au ca efect transmiterea dreptului de proprietate
             (contracte de vanzare-cumparare, donatie,etc
)
;
             -constituirea de garantii reale imobiliare si mobiliare (ipoteca, gaj,etc);
             -procuri notariale de orice fel;
             -alte acte.

 

 

 

-Asigurarea, la cererea clienţilor, de rezervări la birouri notariale agreate, cu care societatea are relaţii de parteneriat (în cazul în care clienţii aleg să folosească aceste birouri notariale, există posibilitatea practicării de reduceri de până la 15% la tarifele notariale).

Servicii in prim plan

Abonamente de consultanta juridica permanenta